Wie een identiteitskaart aanvraagt hoeft straks niet meer zijn vingerafdruk af te staan, zo blijkt uit een wijziging van de Paspoortwet waarmee de Rijksministerraad op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd. De identiteitskaart wordt in de Paspoortwet niet langer als reisdocument aangemerkt. De minister zal de wijziging in dienen bij de Tweede Kamer. 

Tevens zal het Nederlandse paspoort en de ID-kaart straks voor iedereen van 18 jaar en ouder 10 jaar geldig zijn. De maatregel was eerder al aangekondigd.

Alles bij de bron; security

De Raad van State zegt meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het afnemen van vingerafdrukken voor identiteitsbewijzen in strijd is met het recht op privacy. De Raad gaat daarover vragen stellen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Het antwoord krijgt de Raad naar verwachting pas over ongeveer anderhalf jaar.

Volgens de Raad van State is niet duidelijk of de beperking van het recht op privacy opweegt tegen het belang van het voorkomen van misbruik van identiteitspapieren. Ook wordt aan het Hof gevraagd of de wet moet garanderen dat vingerafdrukken niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Alles bij de bron; NOS

De uitspraken van de RvS; zaak 1, zaak 2