Op 3 juni 2016 heeft de commissie I&A/JBZ een brief verstuurd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met vragen van de fracties van de VVD, SP, PvdA en GroenLinks over het herziene-slimme-grenzenpakket. Dit pakket ziet op grensformaliteiten voor reizigers uit landen die geen lid zijn van de EU. De fracties vragen de regering onder meer om in te gaan op de samenhang van de aangekondigde maatregelen met reeds bestaande maatregelen ter voorkoming van terrorisme. Zo bevat het pakket een voorstel voor een Europees in- en uitreissysteem (EES). De fracties uiten ook zorgen over de gevolgen voor de rechtsbescherming voor zowel EU-burgers en niet-EU-burgers als het gaat om het bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens. Ook vroegen de fracties naar de effecten van het herziene pakket op het bestaande Nederlandse paspoort- en identiteitenbeleid. De staatssecretaris heeft de vragen bij brief van 7 oktober 2016beantwoord. De commissie heeft de antwoordbrief op 11 oktober 2016 besproken en voor kennisgeving aangenomen.