De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (25.892) aan de Staten-Generaal een verslag gezonden over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

De commissies BZK/AZ, JBZ, Justitie, OCW en VWS hebben op 12 april 2011 ter voorbereiding op het beleidsdebat op 17 mei 2011 een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gezonden.