Het kabinet breidt artikel 13 van de Grondwet, die het briefgeheim waarborgt, uit met alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen als e-mail, chat en online opslag van privébestanden.

Het kabinet komt met een voorstel om het grondwettelijk beschermde brief- telefoon- en telegraafgeheim uit te breiden naar recente communicatievormen. De formulering moet meer technologieneutraal zodat ook toekomstige communicatiemiddelen worden gedekt. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Alles bij de bron; webwereld