De fractie van de politieke partij Duurzaam Schagen (DS) wil dat de gemeentelijke pilot over maatschappelijke onrust en radicalisering zo snel mogelijk wordt stopgezet. Daarbij zet de gemeente veertig vooraf geselecteerde sleutelpersonen in die deelnemen aan een enquête over situaties in hun eigen omgeving, die vroeger of later eventueel zouden kunnen leiden tot misstanden. 

DS vindt dat daarmee de privacy van de burgers in Schagen in het geding komt en waarschuwt voor het Big Brother is Watching You -effect. Volgens DS in een brief met zes prangende vragen aan college en gemeenteraad: ,,Burgers bespieden burgers. We zijn gekomen in een Orwelliaanse samenleving.’’

Het college ziet niet af van de pilot die duurt van mei tot medio juli 2012: ,,Er worden geen gegevens van personen opgeslagen, er wordt alleen gekeken naar trends en tendensen. Over de inhoud daarvan zal de raad worden geïnformeerd.’’

Alles bij de bron; nhd