De overheid heeft de afgelopen tien jaar miljoenen euro's uitgegeven om informatie voor burgers en media geheim te houden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar de kosten van doofpotaffaires. Er werden tien zaken onderzocht. In alle gevallen wilde de overheid pijnlijke en gevoelige informatie zo veel mogelijk binnenskamers houden. Daarom werden soms externe juristen in de arm genomen en die declareerden vaak tonnen. 

Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, zegt in een reactie bezorgd te zijn. Hij vindt dat de overheid er alles aan moet doen om te voorkomen dat dossiers of zaken in de doofpot verdwijnen.

Bron; telegraaf 

Update;

Het gaat om onder meer de val van Srebrenica, de oorlog in Irak, het Koninklijk Huis, Chipshol, de JSF, de hogesnelheidslijn, het verbod op Fitna en diverse klokkenluiderszaken. In bijna alle kwesties liet de overheid niet het achterste van de tong zien toen burgers en media op zoek waren naar informatie.

De ministeries zetten eigen juristen in en deden bovendien een beroep op externe advocaten. Die zouden miljoenen verdienen aan het verdedigen van de overheid in deze zaken.

In een periode van twintig jaar heeft de overheid volgens RTL Nieuws in de tien onderzochte zaken minstens achttien miljoen euro uitgegeven om gevoelige informatie binnenskamers te houden. Het gaat hierbij alleen om de kosten van de landsadvocaat, die vaak tonnen per zaak declareerde. Het totale bedrag dat de overheid spendeert aan doofpot- en andere affaires zou veel hoger zijn dan achttien miljoen, omdat de kosten van adviezen van andere externe adviseurs niet zijn meegerekend.

Alles bij de bron; nieuws