Jarenlang konden adverteerders zonder al teveel hinder onze surftochtjes op internet volgen. Met hulp van cookies en andere technieken bouwen adverteerders een uitgebreid profiel van ons op (geslacht, interesses, etcetera). Waarom ze dat doen? Persoonlijke advertenties hebben veel meer effect en leveren websites veel meer geld op.

 Volgende week stemt de Tweede Kamer over de zogenaamde cookiewet, onderdeel van de nieuwe telecomwet. Als de Kamer instemt met een amendement dat PVV, D66, en de PvdA deze week indienden, dan moeten adverteerders voortaan expliciet en vooraf toestemming vragen (ondubbelzinnig) voor het plaatsen van cookies waarmee bedrijven je kunnen volgen over het internet. 

De internetbedrijven zien liever iets anders dan pop-ups. Toestemming zonder het woordje ‘ondubbelzinnig’ ervoor, willen ze. Met die ‘gewone toestemming’ zou het voldoende zijn als adverteerders en websites advertentiecookies ‘standaard aan hebben staan’ en dat gebruikers die ‘uit kunnen zetten’. Bijvoorbeeld via de browser.

Lees alles bij de bron; depers