In Nederland is nog steeds veel discussie over de opslag van deze gegevens in verhouding tot de waarborging van privacy. D66 Utrecht kreeg een raadsmeerderheid achter zich tegen de opslag van de vingerafdrukken in een digitale overheidsdatabase. "Ik ben zeer blij dat ook andere fracties op zowel landelijk als lokaal niveau inzien dat er veel risico's kleven aan de opslag", aldus raadslid Klaas Verschuure

Tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2011 zal D66 een actuele motie indienen die het college oproept een krachtig signaal af te geven richting de minister dat de gemeente Utrecht tegen opslag van vingerafdrukken is.

Lees alles bij de bron; d66utrecht