Kamerlid Gerard Schouw wil dat het kabinet volgend jaar uitroept tot 'jaar van de privacy' en daarin een hele 'privacy-agenda' gaat afwerken met zestien maatregelen om de privacy van de burgers, vooral op het internet, zeker te stellen.

„Niemand zit bijvoorbeeld te wachten op een spontane huiszoeking van de politie. Waarom zouden we het dan niet erg vinden als de politie je computer kraakt en meekijkt wat jij allemaal op het internet uitspookt”, vraagt Schouw zich af.

Zijn 'agenda' voorziet onder meer in beperking van de doorgifte van privégegevens aan andere landen. „Steeds meer gegevens van Europeanen worden uitgewisseld, zowel binnen Europa als met landen daarbuiten, zoals de Verenigde Staten. Dat geldt voor bankgegevens, biometrische gegevens zoals vingerafdrukken, passagiers- en vakantiegegevens. Daartoe is lang niet altijd concrete aanleiding of noodzaak. Als er toch opslag of doorgifte plaatsvindt, moet dat gebeuren met strikte regels voor gebruik, toegang, toezicht en bewaartermijnen.”

Ook wil hij 'privacyfunctionarissen' bij alle rijksoverheidsdiensten, die toezien op correcte verwerking van gegevens. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om te allen tijde in te zien welke persoonsgegevens de overheid heeft verzameld en of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan derden. Ook moet er een 'verwijderplicht' worden ingevoerd als het niet langer noodzakelijk is persoonsgegevens te bewaren.

Alles bij de bron; Telegraaf