Op 2 juli stelde D66 Apeldoorn vragen over privacyrisico’s. Per 1 januari krijgt de gemeente er allerlei (zorg)taken bij. De overheveling van deze taken gaat samen met de overdracht van een grote hoeveelheid persoonsgevoelige gegevens van inwoners. D66 maakt zich zorgen over de privacy van de Apeldoorners. Om die reden heeft D66 vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de privacyrisico’s van de drie decentralisaties.

Afgelopen week hebben wij antwoord ontvangen op de vragen die wij stelden aan het College van B&W. pdfJe kunt het antwoord hier bekijken.

Bron; D'66 [via Twitter]