Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk moet zo spoedig mogelijk met een oplossing komen voor mensen die uit principe weigeren hun biometrische gegevens af te staan bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. Met deze wens reageert de ChristenUnie op de brief van de Nationale Ombudsman, die donderdag meldde dat de principiële weigeraars al geruime tijd tegen grote problemen aanlopen.

Kamerlid Gert-Jan Segers noemt in zijn schriftelijke vragen aan de minister de consequenties voor de weigeraars ‘niet proportioneel’. Hij stelde de volgende kamervragen;

  • Kunt u aangeven hoe groot de betreffende groep is?
  • Deelt u de mening dat de consequenties voor deze groep, zoals het niet of heel moeilijk gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals ziekenhuizen, legitimatie bij postdiensten, het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland en het risico om op te worden gepakt niet proportioneel zijn?
  • Bent u bereid te komen met een alternatieve voorziening voor deze gewetensbezwaarden zeker nu de overheid zelf heeft geconstateerd dat er diverse haken en ogen aan de opname en opslag van biometrische gegevens zitten? Zo ja, op welke termijn, zo nee waarom niet?

Alles bij de bron; CU-website [Thnx-2-Robin]