De ChristenUnie is fel tegen het voorstel van de regering om de afmeldregeling voor geadresseerd reclamedrukwerk uit de wet bescherming persoonsgegevens te schrappen. 

Kamerlid Schouten benadrukt in het debat over de wet bescherming persoonsgegevens dat het handhaven van de afmeldregeling geheel in lijn is met het beleid op het gebied van telemarketing: “Het ‘bel me niet-register’ is een mooi voorbeeld hoe de burger zelf de regie heeft over het wel of niet ontvangen van telefonische aanbiedingen. Op dezelfde manier moeten we ook de regie over onze eigen brievenbus behouden. Privacy gaat wat de CU betreft boven commercie.”

Het Kamerlid Schouten heeft het volgende amendement ingediend;

Dit amendement strekt ertoe om artikel 41, vierde lid, van de Wbp te handhaven.

Artikel 41, lid 4, Wbp, regelt dat betrokkene elke keer dat hij in verband met direct marketing wordt benaderd wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet. Hiermee wordt de burger bij uitstek in de gelegenheid gesteld zelf het gebruik van hun persoonsgegevens te sturen.

De indieners benadrukken dat het handhaven van de bovengenoemde bepaling volledig in lijn is met het beleid op het gebied van de telemarketing....bij het ontvangen van ongewenste direct marketing moet meteen duidelijk zijn waar de ontvanger zich kan melden om te voorkomen dat hij in de toekomst weer lastig wordt gevallen.

Lees alles bij de bron; CU of ikregeer