Minister Schippers (VWS) stuurt een pdfcommissiebrief aan de Eerste Kamer inzake ontwerpbesluit elektronische gegevensverklaring door zorgaanbieders.

Geachte voorzitter,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen die een aantal leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gesteld over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieders dat ik u bij brief van 14 november 2016 heb aangeboden.

De meeste vragen hebben betrekking op artikel 6 van het besluit. Dit artikel stelt dat verantwoordelijken voor zorginformatiesystemen en systemen voor elektronische gegevensuitwisseling zich steeds vergewissen van de laatste stand van de wetenschap en techniek met betrekking tot informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens en zich verantwoorden over de toepassing daarvan...

Alles bij de bron; RijksOverheid