Sinds juli 2013 kunnen afdelingen Burgerzaken gebruik maken van Suwinet-Inkijk om adresgegevens uit de loonaangifte te raadplegen. Deze gegevens mogen worden gebruikt voor het bijhouden van de adresgegevens in de GBA.

Op dit moment zijn ruim 230 gemeenten aangesloten. Uit onderzoek blijkt dat totaal 1116 gebruikers een autorisatie hebben voor Suwinet-Inkijk maar slechts 20-30% maakt actief gebruik van haar account.

In het kader van zorgvuldig gebruik van Suwinet is een goed autorisatiebeheer van belang. Autorisatiebeheer betekent dat u registreert wie in welke gevallen toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk krijgt. Door dit goed bij te houden, voorkomt u dat mensen die weggaan, andere taken of een andere functie krijgen, gegevens kunnen blijven raadplegen waar zij geen recht (meer) op hebben.

De veiligheid van persoonsgegevens van burgers wordt zo beter gewaarborgd.

Alles bij de bron; NVVB & BKWI