Als burgers hun gesprekken met ambtenaren willen opnemen, mag de overheid dat niet zomaar verbieden. De Nationale ombudsman schrijft dat in een donderdag verschenen advies. Gesprekken met ambtenaren kunnen grote gevolgen hebben. Daarom kan Van Dooren zich goed voorstellen dat burgers een opname willen hebben om nog eens rustig te kunnen terugluisteren naar de verstrekte informatie, de eigen inbreng of bijvoorbeeld de vertaling van een tolk.

Overheidsdiensten zien geluidsopnamen soms als problematisch en staan ze dan ook niet altijd toe. Jeugdzorg Nederland heeft bijvoorbeeld als uitgangspunt ‘ja, mits’, maar signaleert ook dat de privacy van hulpverleners in het geding kan komen als cliënten hun opnamen openbaar maken.

Omdat overheidsdiensten uiteenlopend denken over geluidsopnamen, heeft de ombudsman heldere 'spelregels' opgesteld. De belangrijkste daarvan is dat overheidsinstanties geluidsopnamen moeten toestaan, tenzij ze ‘zwaarwegende redenen’ hebben om te weigeren. Aan de andere kant vindt de ombudsman dat burgers die een gesprek willen opnemen dat wel vooraf duidelijk moeten maken.

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur [Thnx-2-Dick]