In het blad BinnenlandsBestuur staan deze artikelen over de aanval van min. Donner op de WOB.

Deze week werd de Internationale Dag van de Persvrijheid gevierd. Alhoewel, vieren... Het gaat steeds weer over het voorkomen van verdere aantasting van die persvrijheid, een van de pilaren onder de democratische rechtstaat.

Het werk van journalisten wordt steeds moeilijker. Het aantal journalisten daalt door de ene na de andere sanering bij mediabedrijven. Tegelijkertijd zijn er in Nederland tien keer zoveel voorlichters als journalisten, zo becijferde de Universiteit van Amsterdam. Er zijn 150 duizend voorlichters tegen 15 duizend journalisten. Veel voorlichters hebben als taak hun organisaties, bedrijven en bazen in een gunstig daglicht te zetten. De waarheid is daarbij niet hét Leitmotiv.

Maar de overheid, de ambtenarij, neemt in toenemende mate een loopje met de Wob. Termijnen waarbinnen informatie moet worden verstrekt, zijn een lachertje.
Daarom verdubbelde de vorige minister, Guusje ter Horst, de beslistermijn voor een Wob-verzoek van 4 naar 8 weken. De nieuwe termijn wordt opnieuw grotesk overschreden.
De overheid, aangevoerd door de VNG, wil geld zien voor het verstrekken van informatie op basis van de Wob. ...

De overheid en de politiek doen er alles aan om de Wob in te perken, uit te hollen en onwerkbaar te maken. Helaas beschouwt minister Donner het gebruik van de Wob als irritante overlast voor ambtenaren. Hij wil de klok meer dan dertig jaar terugzetten. Van openbaarheid en transparantie maakt Donner handelswaar ten koste van burger, pers en overheid.

Lees de rest van deze introduktie hier en het hoofdartikel hier