de advocaat van de Utrechtse student Aaron Boudewijn heeft deze week de beroepsgronden ingediend ivm zijn bestuursrechtszaak over weigering paspoort.

Hier zijn deze te lezen

Het komt erop neer dat de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen niet domweg de Paspoortwet moet toepassen.
Hij dient ook rekening te houden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Het beroepschrift stelt dat de opslag van biometrische gegevens onnodig is en daarom in strijd is met privacy-artikel 8 van dit hogere verdrag.

Met dank aan Robin voor het attenderen