Op 15 september 2017 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer een verslag van een schriftelijk overleg uitgebracht over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017).

Daarin hebben de leden van de fracties van het CDA, D66, SP en de ChristenUnie een aantal vragen over het ontwerpbesluit gesteld. Ik heb daarvan met belangstelling kennisgenomen. In het onderstaande ga ik op de gestelde vragen in. Ik hou daarbij de volgorde van het verslag aan.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!