De Nederlandse privacytoezichthouder schrijft in een advies aan de minister dat de wet moet worden aangepast voor die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het advies gaat over de Wet toekomst accountancysector.

Onderdeel van de wet is dat accountantskantoren in bepaalde gevallen individuele accountants moeten beoordelen 'op basis van kwaliteitsindicatoren'. Die rapportages worden openbaar beschikbaar. Dat keurt de Autoriteit Persoonsgegevens af.

Het rapporteren over en vervolgens openbaar maken van prestaties op naam van de accountant levert 'een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken accountant op', schrijft de AP

De toezichthouder zegt dat het huidige wetsvoorstel die privacyinbreuk niet rechtvaardigt. De minister kan niet aantonen dat de belangen van die kwaliteitsverbetering opwegen tegen de privacyinbreuken. Sterker nog, in het wetsvoorstel is die belangenafweging volgens de waakhond helemaal niet gemaakt.

Daarnaast zijn er te weinig manieren om de privacyimpact te beperken. De AP noemt daar verschillende opties voor, zoals de mogelijkheid een score aan te vechten voor die openbaar wordt. Zulke voorbeelden staan niet in het wetsvoorstel opgenomen. Tot slot ontbreekt een bewaartermijn in de wet waardoor niet duidelijk is hoe lang gegevens opgeslagen blijven.

Alles bij de bron; Tweakers