Het kabinet wil een centrale database maken met alle persoonsgegevens die mensen aanleveren voor een paspoortaanvraag, zoals vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s.

Zo’n database met gegevens van heel veel Nederlanders brengt grote privacyrisico’s mee die het kabinet niet goed meeweegt. Ook kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert dan ook de plannen grondig aan te passen of anders in te trekken.

Dat schrijft de AP in een wetgevingsadvies aan staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Nu slaat de gemeente waar iemand een paspoort of identiteitskaart aanvraagt zelf de benodigde persoonsgegevens op. In een eigen decentrale database. Het kabinet wil nu met een wijziging van de Paspoortwet overgaan naar één centrale opslag.

Vingerafdrukken zouden in die database worden opgeslagen totdat het identiteitsbewijs is uitgegeven, pasfoto’s en handtekeningen worden langdurig opgeslagen.

Alles bij de bron; AP