De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vijf gemeenten om opheldering gevraagd over het gebruik van de ‘fraudescorekaart’. Dit is een algoritme dat risico’s op fraude door mensen met een bijstandsuitkering in beeld brengt.

De fraudescorekaart is een geautomatiseerd systeem dat bijstandsgerechtigden een score geeft op basis van persoonlijke kenmerken, zoals beroep, woonwijk en opleidingsniveau. De score moet aanduiden of bij deze mensen een hogere kans op fraude bestaat.

De vijf gemeenten zouden het algoritme zijn blijven gebruiken, ondanks eerdere rechtspraak over Syri dat het gebruiken van zo’n systeem in strijd is met de privacywet AVG.

De gemeenten moeten binnen twee maanden aan de AP rapporteren over hun werkwijze. In de rapportage moet het advies worden opgenomen van hun onafhankelijke interne privacytoezichthouder, de functionaris gegevensbescherming (FG). Daarbij moeten de gemeenten aangeven wat zij met dit advies hebben gedaan. Ook moeten zij aangeven of burgers financiële schade hebben geleden en zo ja, hoeveel. En wat de gemeenten aan eventuele schade gaan doen.

Nadat de gemeenten aan de AP gerapporteerd hebben, besluit de AP of vervolgacties nodig zijn.

Alles bij de bron; Beveiliging