Antwoord op vragen op het bericht dat bankrekeningen geplunderd zijn na het stelen van post met bankgegevens

Wat is uw reactie op het bericht over plunderen van bankrekeningen na het
stelen van post met bankgegevens?

Antwoord

Ik heb naar aanleiding van deze berichtgeving navraag gedaan bij TNT Post.
Zij hebben mij laten weten dat post aan rekeninghouders van enkele financiële
instellingen is onderschept, waarna door de dader(s) - zich uitgevend voor de
geadresseerden - om een vervangende pinpas/pincode werd gevraagd. In een
aantal gevallen zouden deze frauduleuze aanvragen zijn gehonoreerd, en zijn
vervangende passen en de bijbehorende nieuwe pincodes door de betreffende
financiële instellingen verzonden. Deze post is opnieuw door de dader(s)
onderschept, waarna bankrekeningen zijn geplunderd. Op welke wijze deze
post is onderschept, is nog in onderzoek bij de politie en TNT Post.