Vraag 1
 Klopt de volgende informatie: «De Wet algemene bepalingen BSN regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak.» en «De algemene regel blijft: Als een organisatie geen persoonsgebonden gegevens, waaronder een persoons- nummer, van u hoeft vast te leggen voor de uit te voeren handeling of dienst dan mag die organisatie ook het BSN niet vastleggen of gebruiken» ?

Antwoord 1
Ja. Persoonsnummers moeten alleen gebruikt worden wanneer dat nodig is.
Als een overheidsorgaan een dienst kan leveren zonder dat het nodig is om gegevens van de persoon vast te leggen of te raadplegen, dan is het niet nodig om een persoonsnummer (in casu het BSN) bij deze transactie te betrekken.

Vraag 5
Vindt u wenselijk dat ZZP’er ook een btw-nummer kunnen aanvragen, waarin hun bsn-nummer niet herkenbaar aanwezig is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
...Gezien het neutrale karakter van het destijds geldende sofinummer is voor dit nummer gekozen.
Het nummer bevat namelijk geen persoonskenmerken en er kan geen andere informatie omtrent de betrokkene uit worden afgeleid. Het BSN voldoet aan dezelfde kenmerken en dus zal de afweging niet anders zijn...

Het verstrekken van een btw-identificatienummer aan zelfstandige ondernemers waarin niet het BSN herkenbaar aanwezig is, heeft tot gevolg dat voor één en dezelfde persoon in de registratie en ondersteunende systemen bij overheidsorganen twee verschillende registratienummers worden gehanteerd.

Voorts zal omschakeling naar een ander systeem de overheid ook veel tijd en geld kosten. Daarnaast zal het parallelle gebruik van twee registratienummers beduidend minder efficiënt zijn en de overheid hinderen in de dienstverlening en handhavingsactiviteiten.

Lees alles bij de bron; ikregeer