Bij brief van 17 mei 2013 hebben de Vaste Commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ Raad en voor Veiligheid en Justitie een aantal vragen gesteld naar aanleiding van mijn brief van 9 april 2013 (Kamerstukken I 2012/13, 33 169, H) en mijn brief van 26 april 2013 (Kamerstukken I 2012/13, 33 169, I) met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Ik dank de leden voor deze vragen. Hieronder treft u de antwoorden aan. 

Alles bij de bron; RijksOverheid


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!