Wie in Amsterdam parkeert hoeft niet verplicht het kenteken van zijn voertuig in te voeren, zo heeft de rechtbank vandaag geoordeeld. De zaak was aangespannen door Bas Filippini, voorzitter van Privacy First. Filippini kreeg wegens het niet invoeren van zijn kenteken in een parkeerautomaat een boete.

Hij ging hier tegen in beroep, omdat verplichte invoering van kentekens bij parkeren in strijd is met het recht op privacy, zo liet hij eerder weten. "Iedere vrije burger heeft immers het recht op privacy in de zin van anonimiteit in de openbare ruimte, ook als men ergens de auto parkeert. Dit recht wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens."

De rechtbank in een toelichting op de zaak: 'De autobezitter was in beroep gegaan tegen de opgelegde boete omdat hij wel parkeergeld had betaald, maar bewust had geweigerd zijn kentekengegevens in te voeren. Hij beschouwt de registratie en opslag van deze gegevens als ongerechtvaardigde inbreuk op zijn privacy.'

Volgens de rechter is de regel van de gemeente dat zonder de juiste invoering van het kenteken direct sprake is van onbetaald parkeren in strijd met de wet. De vraag of het invoeren van het kenteken een inbreuk op het recht op privacy inhoudt, is door de rechter niet beoordeeld. 

Privacy First is teleurgesteld dat de rechter niet heeft getoetst of het invoeren van kentekens in strijd is met privacy-regels. Filippini: 'Het is jammer dat de rechtbank het systeem niet heeft getoetst aan de verdragen voor de mensenrechten.' Hij blijft bij zijn stelling dat kentekenparkeren door de verplichte registratie van kentekens en het gebrek aan anonieme betalingsmogelijkheden in strijd is met het recht op privacy.

Alles bij de bronnen; Security & Computable