Heeft de AIVD je post geopend, een microfoontje in je woning geplaatst of je telefoon afgetapt? Dan heb je na vijf jaar recht om daarvan in kennis te worden gesteld. In de praktijk blijkt deze notificatieplicht echter onuitvoerbaar.

De inlichtingendienst blijkt 43 procent van de bespioneerde personen niet meer terug te vinden.

De rest is volgens de onafhankelijke commissie CTIVD, die toezicht houdt op de inlichtingen-diensten, om strategische redenen niet geïnformeerd. Het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot de onthulling van een bron of een inlichtingenmethode. Ook is het geheimhouden van het “actuele kennisniveau” een reden om bespioneerde personen niet te informeren. De notificatieplicht is dus ondergeschikt aan de belangen voor de staatsveiligheid.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrcnext.nl