In een wereld van ‘sleepwetten’ en datalekken stellen burgers zich steeds vaker kritisch op in het verstrekken van informatie. Want wat gebeurt er met die gegevens en wie kunnen er allemaal bij?

Prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins is sinds april 2017 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan de Tilburg Law School van de Tilburg University waar ze zich bezig houdt met juridische vraagstukken rond informatisering en nieuwe technologieën, gegevensbescherming en privacy.

Ze gaat in op de kansen en uitdagingen van gemeenten bij de privacybescherming van hun inwoners en stelt dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de op handen zijnde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet alleen de positie van inwoners versterken, maar juist ook gemeenten de kans bieden hun gegevensgebruik en -deling beter en betrouwbaarder in te richten.

Locatie en tijd; VNG, Nassaulaan 12, Den Haag van 15.30−17.00 uur (borrel na afloop)

Doelgroep; Gemeentelijke bestuurders en overige geïnteresseerden.

Kosten; Geen.

Aanmelden; Aanmeldformulier

Bron; Burgemeesters