Vragen van de leden Van Gent (GL) en Smits (SP) aan de ministers van V&W en van Binnenl. Zaken en Koninkrijksrelaties.

1 Kent u het bericht “OV-site lekt persoonlijke gegevens 168.000 reizigers”? 

2 Zou het niet beter zijn om websites die dienen ter introductie en exploitatie van de OV-
chipkaart onder rijksverantwoordelijkheid te brengen, omdat decentrale overheden kennelijk
niet altijd in staat zijn de privacy van burgers afdoende te beschermen en ook de efficiëntie
hierbij gebaat is? Zo nee, waarom niet?

3 Wat vindt u van de suggestie een meldplicht in te stellen voor instanties die geconfronteerd
worden met gelekte data, zoals in de Verenigde Staten al jaren het geval is?

4 Wat is uw oordeel over het feit dat vervoerders in het midden van het land bij de introductie van de OV-chipkaart alleen financiële voordelen bieden aan reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart en niet aan reizigers met een anonieme kaart? 5 Hoe beoordeelt u in dit verband het oordeel van het College Bescherming Persoonsgegevens dat reizigers niet via kortingsacties ‘gedwongen’ mogen worden hun anonimiteit op te geven?

6 Bent u bereid de betreffende vervoersbedrijven zo nodig te dwingen hun kortingsacties voor alle reizigers te laten gelden? Zo nee, waarom niet?

7 Bent u bereid te achterhalen met welke extra kosten de concessieverleners in Gelderland,Flevoland en Overijssel te maken hebben, nu de website www.ervaarhetov.nl uit de lucht gehaald is? Zo nee, waarom niet?

8 Deelt u de vrees dat deze fout ten koste gaat van het provinciale budget voor openbaar vervoer en dus niet besteed kan worden aan echte kwaliteitsverbetering daarvan?

Bron van dit artikel; www.ikregeer.nl/kamervragen


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!