Beveiliging opslag ID-gegevens

1
Kent u het artikel ‘Software zum neuen E-Ausweis gehackt’? 

2
Kunt u garanderen dat het Nederlandse systeem van opslag ID-gegevens goed beveiligd is?

3
Zijn de huidige lokale databases ook bestand tegen hackers? Zo ja, hoe zijn deze dan
beschermd? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om de bescherming
van persoonsgegevens te waarborgen?

4
Kunt u garanderen dat de biometrische persoonsgegevens in de toekomstige centrale
database goed beschermd zijn?

5
Is de toekomstige centrale database ook bestand tegen bijvoorbeeld hackers?
Zo ja, hoe is deze centrale database dan beschermd?
Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om de bescherming van
persoonsgegevens te kunnen garanderen?


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha