Het is een advies, maar wel een heel zeldzaam advies. Als de Grondwet in Nederland wordt veranderd, dan komt er altijd eerst een zware expertcommissie uitleggen hoe dat moet. Zes vrouwen en vier mannen. Hoe kan de Grondwet beter begrepen en vaker toegepast worden? En hoe kun je meer doen met de symboliek van de Grondwet nu het vertrouwen in de overheid taant en burgerschap niet meer vanzelf spreekt?

De belangrijkste aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet op een rij:

Neem een nieuw algemeen artikel op waarin de democratische rechtsstaat, fundamentele rechtsbeginselen en een overheid die alleen conform de wet mag optreden, worden gegarandeerd. Zie af van een preambule.

‘Heroverweeg’ het toetsingsverbod. Ofwel: geef de burger de mogelijkheid bij de rechter de ongrondwettigheid van wetten in te roepen.

Neem het recht op een eerlijk proces en het recht op toegang tot de rechter in de grondwet op.

Moderniseer de vrijheid van meningsuiting. Bescherm álle vormen om meningen te verspreiden, niet alleen die via een drukpers. Vervang in de bepaling dat niemand toestemming nodig heeft om ‘gedachten en gevoelens’ te verspreiden het ouderwetse woord ‘gevoelens’ door ‘meningen’. De overheid wordt verplicht de ‘pluriformiteit van de media te eerbiedigen’ en de ‘vrije ontvangst van informatie’ te garanderen.

Bescherming van persoonsgegevens moet een zelfstandig grondrecht zijn. (Het maakt nu deel uit van de bescherming van de privésfeer.)

Vervang brief- en telefoon/telegraafgeheim door het recht ‘van een ieder op vertrouwelijke communicatie’.

Voeg aan de ‘bevordering van de internationale rechtsorde’ ook de Europese rechtsorde toe.

 bron; nrc (abo-digitaal)


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha