Het Rathenau Instituut concludeert uit onderzoek dat het nut, de noodzaak en de beveiliging van personendatabases veel te weinig aandacht krijgen. De denktank daagt ICT-deskundigen en Kamerleden uit tot een debat. 

De rechtspositie van de burger loopt achter ten opzichte van de IT-werkelijkheid. De beveiliging en de betrouwbaarheid van opgeslagen persoonsgegevens verdient meer aandacht en er moet scherper worden nagedacht over de doelen van personendatabases. Dat zijn enkele van de voornaamste conclusies die het Rathenau Instituut trekt in haar rapport: ‘Databases; ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie’.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha