Een collectieve mensenrechtenschending. Zo noemt WRR-onderzoeker Vincent Böhre de verplichting aan burgers om hun vingerafdrukken af te staan om een paspoort te krijgen, zodat deze later kunnen worden gebruikt voor opsporing en vervolging. Ook de hele besluitvorming rond paspoortbiometrie in Nederland vindt in zijn ogen weinig genade. Hij schetste een beeld van een stuitend gebrek aan openbaarheid en verantwoording.

‘Ik ben zo blanco mogelijk begonnen in kaart te brengen hoe Nederland aan zijn biometrische paspoort is gekomen, maar gaandeweg werd een weinig positieve conclusie onontkoombaar. Ik moet nu zeggen dat ik het als een collectieve mensenrechtenschending zie dat iedere burger vingerafdrukken moet afstaan om een paspoort te kunnen krijgen en deze later gebruikt kunnen worden voor opsporing en vervolging.’ 

Het hevigst trof hem het gebrek aan openbaarheid van informatie.  ..Er was nauwelijks democratische controle. Omdat bewindspersonen actieve informatievoorziening weinig serieus namen, maar ook omdat Kamerleden niet om meer informatie vroegen.’ 

Lees het volledige interview op; binnenlandsbestuur.nl 

Het rapport is hier te lezen; wrr.nl 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha