De gemeente Utrecht start met het registratieproces van alle vrouwen die werken in de raamprostitutie aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat. De registratie vindt plaats in een persoonlijk gesprek tussen de prostituee en een medewerker van de GG&GD gemeente Utrecht. De GG&GD neemt gegevens op over de identiteit, leeftijd, verblijfsstatus en werkvergunning. In het gesprek wordt ook voorlichting gegeven over onder meer de hulpverlening, gezondheid, uitstapprogramma en de werkwijze van politie, toezichthouders en belastingdienst. De medewerker van de GG&GD let ook op signalen van dwang.

Signalen die wijzen op mensenhandel of dwang mogen niet worden geregistreerd. De GG&GD kan ze – mits goed onderbouwd – wel doorgeven aan de politie of hulpverlening. De registratie krijgt een geldigheidsduur van twee jaar. Het college van b en w heeft het voornemen de kosten van de registratie voor ongeveer de helft aan de vrouwen door te belasten in de vorm van een legesheffing van € 60,-.

Het registratiesysteem en de beveiliging van de gegevens worden momenteel nog getoetst door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Lees alles bij de bron; rtvu.nl 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha