Voorstel van wet verandering in de Grondwet.

 

Invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Invloed van recente ontwikkelingen

De leden van de D66-fractie zijn benieuwd of de initiatiefneemster in de ontwikkelingen - bijvoorbeeld in de staatsrechtelijke praktijk - die zich sinds indiening in 2003 hebben voorgedaan aanleiding ziet om haar wijzigingsvoorstel te heroverwegen, of dat zij zich juist gesterkt ziet in haar opvatting. Deze leden ontvangen graag een nadere toelichting in het licht van die ontwikkelingen.

Tevens zouden deze leden graag een toelichting ontvangen hoe haar voorstel zich verhoudt tot (de bevoegdheden van) het op te richten Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens. 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2010, inzake de studenten OV-chipkaart

 

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: studenten kunnen en mogen niet de dupe worden van lakse afwikkeling. In de brief van de staatssecretaris wordt in het geval van een defecte kaart pas gesproken over compensatie als er geen schuld ligt bij de student. Om dit soort misverstanden bij het indienen van claims te voorkomen, vraag ik de staatssecretaris om vage voorwaarden zoals "schuldvraag bij defecte kaarten" en "minder zware bewijslast voor de studenten" nader toe te lichten.

Wat bedoelt zij hier precies mee? Ligt het aan de student dat de chipkaart scheurt of is de kaart simpelweg niet bestand tegen regelmatig gebruik? Wij horen ook graag of het ministerie van OCW kan aantonen dat er een causaal verband bestaat tussen de manier waarop studenten hun OV-chipkaart gebruiken en het niet functioneren ervan.

 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha