Antwoord vragen over het overdag afsluiten van uitzendinggemist.nl.

" ...Heeft de woordvoerder van het Commissariaat gelijk als hij stelt "De wet verplicht dat eigenlijk nu al"? Zo ja, in welk artikel van de Mediawet staat die verplichting en hoe luidt deze?

Antwoord:
Ja, daar heeft hij gelijk in. Op basis van de Mediawet heeft de publieke omroep de verplichting, in al zijn media-aanbod, jeugdigen te beschermen tegen mogelijk (ernstig) schadelijke inhoud. Deze verplichting is nu gebaseerd op de volgende bepalingen van de Mediawet 2008..." 

Het kamerstuk;

Brief van de minister voor Jeugd en Gezin

" Tijdens het debat heb ik aangegeven dat er geen beslag kan worden gelegd op de kinderbijslag bij een schuldsanering. Ik heb daarnaast betoogd dat het tot de professionaliteit van de leerplichtambtenaar behoort om te beoordelen of het doen van een melding aan de Sociale Verzekeringsbank om de kinderbijslag in te trekken bij bijvoorbeeld een gezin met schulden, het schoolverzuim helpt te stoppen. "


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha