Vrijbit heeft op 11 juli een brief aan de toenmalige informateurs gestuurd. Door mijn vakantie wat later op deze site.

"Meer dan dertig nieuwe wetten werden de afgelopen 10 jaar ingevoerd die de persoonlijke vrijheid beknotten.(2)
Zonder noemenswaardig overleg met parlement en mensen uit het veld of de uitwerking wel effectief zou zijn. Niet gehinderd door het feit dat ze strijdig zijn met de Nederlandse Grondwet en/of hogere internationale wet- en regelgeving.(3) Ook niet gehinderd door inzicht in de omvang of kennis van zaken over de negatieve effecten die de uitvoering met zich mee kan brengen...

...om alle partijen te screenen op de vraag hoe zij beleid willen voeren naar aanleiding van de stelselmatige inbreuken op de grondwettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zodat de staatsrechtelijke verhoudingen tussen burgers en overheid in ere worden hersteld.

En om af te wegen wie bereid is om met open vizier voortaan nieuwe technologische mogelijkheden op voor- en nadelen te beoordelen alvorens er gebruik van te gaan maken. Wie bereid is om, met de kennis van nu, doorgeschoten regelgeving terug te draaien."

Lees de volledige brief hier


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha