Dinsdag 10 mei 2011 aansluitend aan de vergadering van de commissies JBZ, Justitie en SZW, commissies Justitie en JBZ-Raad

inbreng:  

schriftelijk overleg met de regering over het evaluatierapport van de dataretentierichtlijn
E110022 - Evaluatierapport over de dataretentierichtlijn

bespreking:  

brief van de minister van VenJ van 18 april 2011 in reactie op de brief van de commissies van 8 februari jl. naar aanleiding van het Eindrapport Nulmeting Bewaarplicht opgenomen in het verslag van een schriftelijke overleg (EK 31.145, U met bijlagen) in het kader van de Toezegging Nulmeting bij internetaanbieders (31.145) (T01063)

behorende bij:  Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

bespreking:  

brief van de EC van 20 april 2011 als antwoord op de brief van de EK van 2 november 2010 over de algemene doorgifte van passagiersgegevens aan derde landen

E100051 - Commissiemededeling over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Records- PNR) aan derde landen

Vergaderstukken 20 april 2011   brief inzake de mededeling PNR-gegevens Europese Commissie

 

Op de site ikregeer staan stukken voor deze vergadering (scans dus niet zo goed te lezen)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake review door Departementale Auditdienst

Verslag van reviews bij 31145 ek-U

Naleving voorschriften bevraging CIOT bij 31145 ek-U