Overheid, Politiek & Wetgeving

Minister Plasterk moet aan de Kamer uitleggen hoe het gesteld is met de beveiliging van ict op scholen. Volgens het CDA ontbreken tijdige updates en wordt er niet zorgvuldig omgegaan met websites.

Tweede Kamerleden Jan Jacob van Dijk en Jack Biskop vragen zich af of de beveiliging van netwerken en websites op hogescholen en universiteiten wel voldoet.

Dit naar aanleiding van het intranet van de Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht dat jarenlang open stond, en is geïndexeerd door Google. Op dat intranet is veel privé-informatie van studenten en docenten terug te vinden. Ook interne beleidsstukken zijn door iedereen terug te vinden.

Lees verder bij de bron; Webwereld.nl

Het bekendste Nederlandse slachtoffer van identiteitsdiefstal is niet goed geholpen door de overheid en andere betrokken organisaties, zo concludeert de Nationale ombudsman.
In 2005 werd de nieuw aangevraagde identiteitskaart van Remko de Haas uit een postcontainer gestolen. De gemeente vroeg snel een nieuwe identiteitskaart voor de man aan, maar stelde hem niet op de hoogte van de diefstal van de andere kaart.

De dief schreef op zijn naam een bedrijf bij de Kamer van Koophandel in, dat vervolgens schulden maakte. BKR Tiel registreerde schulden op zijn naam en er kwamen deurwaarders langs.
Voor hulp en een oplossing van zijn problemen, richtte de man zich tot de betrokken instanties: het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeente Heeze-Leende, Kamer van Koophandel, politie en TNT-post.

Deze namen allen geen verantwoordelijkheid en verwezen de man voor een oplossing steeds van het kastje naar de muur, aldus de Nationale ombudsman.

 

Lees verder bij de bron; security.nl

Ombudsman persbericht

Het rapport

Collega’s Burgerzaken in het land willen weten waar ze aan toe zijn (wat ze wel en niet mogen of kunnen) wanneer hen schriftelijk het verzoek wordt gedaan om op papier gegevens uit de GBA te verstrekken.

De NVVB-adviescommissie Identiteiten & Producten (I&P) onderhoudt het schema dat de voormalige commissie Persoonsinformatie & Privacy (PIP) heeft gemaakt om een makkelijk toegankelijke handreiking te hebben voor de medewerker Burgerzaken die tot taak heeft de incidentele GBA-verstrekkingen op papier te verzorgen.
Het is vaak een lastige materie waarbij systematisch moet worden nagegaan wie wat vraagt en waarom en of er vervolgens een basis is om aan die vraag tegemoet te komen. Voor een deel kan de beoordeling van een verzoek om GBA-gegevens plaatsvinden op basis van de GBA-wetgeving. Maar in een behoorlijk aantal situaties is het gemeentelijk informatiebeleid bepalend voor de vraag of gegevens al dan niet mogen worden verstrekt.

Quote uit het schema;

Verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding)

Er komen in het schema drie mogelijkheden voor:

1. Niet mogelijk: het is voor de ingeschrevene (de bevraagde) niet mogelijk om via een schriftelijk verzoek tot verstrekkingsbeperking te voorkomen dat van zijn of haar persoonslijst, gegevens worden verstrekt. Met andere woorden: bij een geregistreerde verstrekkingsbeperking worden de gevraagde gegevens toch verstrekt.

2. Mogelijk: u kunt aan de verzoeker, in geval van een geregistreerde verstrekkingsbeperking, de gegevens niet verstrekken.

3. Toetsing noodzakelijk: u dient, in geval van een geregistreerde verstrekkingsbeperking, een belangenafweging te maken tussen de noodzaak van de aanvraag en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene.

End Quote

Het bestand staat hier


Paspoort

Er komt een onderzoek naar het kopiëren van paspoorten in hotels. Het College Bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft aanwijzingen dat hotelpersoneel de kopieën soms op last van de politie maakt. Volgens voorzitter Jacob Kohnstamm van het CBP is dit in strijd met de wet.

Lees verder bij de bron; Ondernemer

De Amsterdamse afdeling van D66 maakt zich zorgen over de vrijheid van de Amsterdammers. Dat schrijft fractievoorzitter Ivar Manuel vandaag op de website van de partij.

Hij heeft een voorstel ingediend om de vrijheid van de stadsbewoners te meten. De overheid schiet volgens de partij namelijk door in de vele regeltjes op het gebied van veiligheid.

Vrijheid

"Cameratoezicht rukt op, preventief fouilleren wordt normaler en het typisch Nederlandse gedogen verdwijnt uit de bestuurscultuur", aldus Manuel. "De overheid probeert door het nemen van allerlei maatregelen en het invoeren van nieuw beleid een veilige samenleving te maken.

Lees verder bij de bron; NieuwNieuws.nl

Een tweede artikel over de wens om ultra-rechtse sites in Duitsland te filteren;

De Beierse politicus Joachim Herrmann (CSU) wil rechts-extremistische websites blokkeren. Volgens Hermann is blokkeren nodig omdat er steed meer extreem-rechtse websites komen. Jugendschutz.net telde in 2008 1.707, in 2007 waren het er 1.635. Het aantal ultrarechtse pagina’s op netwerksites nam toe van 750 tot 1.500. Omdat rechts-extremisme verboden is in Duitsland vindt Hermann blokkeren gerechtvaardigd.

Toen in juli de Duitse wet die het mogelijk maakt om kinderporno te filteren en blokkeren werd aangenomen, vreesden tegenstanders al dat de roep om het blokkeren van sites steeds luider zou worden. Als zo’n filterwet er eenmaal is, is de drempel om meer te gaan filteren lager.

Lees verder bij de bron; NRC expertblog MJK

 

Voor 11 september 2001 stond het Verenigd Koninkrijk bekend om haar open democratie: in Hyde-park mocht iedereen op een zeepkistje zijn zegje doen en the freedom of speech werd gekoesterd als de waardevolle schat die het is. Na de aanslagen in New York en in het Londense openbaar vervoer veranderde alles.

Onder het mom van “terrorismebestrijding” mocht een onschuldige Braziliaanse metropassagier door de politie worden afgeslacht zonder dat de moordenaars werden veroordeeld en inmiddels zijn er in de U.K. meer dan 3000 nieuwe “overtredingen” bedacht die te maken hebben met de vrijheid van meningsuiting. Zo is het verboden te protesteren in de buurt van de parlementsgebouwen, mag er niet hardop worden gevloekt en gescholden, is het belachelijk maken van de overheid ook een misdaad (dragen van een Bollocks to Blair-tshirt: 80 pond boete) en kan zelfs hardop zingen een boete opleveren.

Uiteraard worden al deze “misdrijven” geregistreerd door de miljoenen camera’s in Big Brother state U.K.

BBC Journalist Sam Delaney ging op onderzoek uit en maakte deze even verbijsterende als hilarische reportage.

Bron; site van Bert Brussen met de BBC reportage

Regeringspartij CDA vindt dat meer mensen verplicht moet kunnen worden DNA af te staan. Volgens het Tweede Kamerlid Cisca Joldersma van deze partij is het gebruik van DNA-materiaal bij het oplossen van misdrijven dermate succesvol gebleken, dat deze methode grootschaliger moet worden toegepast...

...Nu zijn verdachten nog slechts in een beperkt aantal gevallen verplicht genetisch materiaal af te staan. Het betreft zedendelinquenten en verdachten van misdrijven waarop een gevangenisstraf van minimaal vier jaar staat. Het genetisch materiaal wordt beheerd door het Nederlands Forensisch Instituut in een databank. Op dit moment beheert het instituut het DNA-profiel van 80.000 personen en zijn daarnaast 40.000 sporen opgeslagen. Zodra een spoor overeenkomt met dat van een persoon is er sprake van een match. Dat was deze week dus tot twee keer toe het geval.

Het CDA vindt nu dat in meer gevallen gebruik moet kunnen worden gemaakt van DNA-onderzoek, wat betekent dat meer mensen verplicht worden genetisch materiaal te laten afnemen. Kamerlid Joldersma denkt hierbij aan winkeldieven, exhibitionisten en mensen uit de drugshandel.

Lees verder bij de bron; NRC.nl

Link naar bron NRC artikel met video; één vandaag

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha