De politie gaat volgend jaar via een intern systeem zelf controleren of het de hackbevoegdheid wel volgens de regels inzet en maatregelen neemt bij risico's, zo laat de Inspectie Justitie en Veiligheid vandaag weten.

De Wet Computercriminaliteit III geeft politie de bevoegdheid om heimelijk een geautomatiseerd werk zoals een laptop of een smartphone van een verdachte binnen te dringen. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de inzet van deze hackbevoegdheid.

Elk jaar komt de Inspectie met een verslag waarin het beschrijft hoe de politie de hackbevoegdheid heeft ingezet. Dit jaar is het verslag anders van opzet. "Gelet op het feit dat veel van de bevindingen in de eerdere verslagen van de Inspectie gelijk zijn en het wettelijk kader niet is gewijzigd, heeft de Inspectie besloten om voor het toezicht in 2023 niet elke inzet van de hackbevoegdheid door de politie op de naleving van het wettelijk kader te toetsen."

In plaats daarvan richt het verslag zich op de ontwikkeling van een intern controlesysteem door de politie. Volgens de Inspectie is het belangrijk dat de politie zelf controleert of zij de hackbevoegdheid volgens de regels uitvoert en maatregelen treft bij risico’s. 

Het controlesysteem moet volgend jaar in werking treden. Daarbij houdt de inspectie toezicht op de manier waarop de politie het plan uitvoert en het controlesysteem realiseert. Wel heeft de inspectie zorgen over mogelijke vertraging in het proces door gebrek aan personeel.

"Het risico is dat de politie alle prioriteit en capaciteit op het hacken zelf richt, zoals in eerdere jaren. Terwijl de opbouw van het controlesysteem urgent is en dient om de hackbevoegdheid juist in te zetten en vertrouwelijk materiaal te beschermen", zo laat de inspectie weten. "Daarnaast zal sprake zijn van een proces dat veel tijd vraagt. Het is dan ook belangrijk dat de urgentie die het onderwerp nu heeft, blijft bestaan."

Alles bij de bron; Security