Een eerste trend is het creëren van extra en verdergaande bevoegdheden voor politie, openbaar ministerie en strengere straffen op te leggen door de rechter. Opsporingsbevoegdheden worden verruimd, privacybepalingen versoepeld en de strafmaat verhoogd.

Een tweede trend is de integrale of samenhangende aanpak van veiligheidsvraagstukken. Dat wil zeggen dat verschillende organisaties de handen ineenslaan om gezamenlijk een veiligheidsvraagstuk aan te pakken.

Als derde trend noemt Mein de privatisering van veiligheid. Dat wil zeggen de opkomst van de particuliere veiligheidszorg. Daarbij valt te denken aan particuliere beveiligingsorganisaties, alarmcentrales, geld- en waardetransporteurs, bedrijfsbeveiligingsdiensten, recherchebureaus, forensische accountants en verzekeringsmaatschappijen (risk management).

Het hele artikel valt te lezen in security management #4
(mocht een lezer daar een abonnement op hebben dan zou ik graag een kopie van dit ontvangen :)