Welke technologieën gebruiken opsporingsorganisaties zoal, wat zijn hun ervaringen daarmee en welke behoeften bestaan er nog op dit vlak? deze vragen stonden centraal in het onderzoek dat Bart Custers namens het ministerie van veiligheid en justitie deed naar technologie in de opsporing. Evaluaties en succesverhalen lijken vaak te ontbreken.

Bij aftappen, vingerafdrukken en dnaonderzoek heeft iedereen wel een beeld. Enkele minder bekende technologieën zijn:

...alles overziend, blijkt dat er veel technologie in de opsporing wordt gebruikt, maar niet altijd naar tevredenheid. Er is eerder behoefte aan meer ruimte voor bestaande technologieën dan vraag naar nieuwe technologieën. dit lijkt sterk gekoppeld aan het gebrek aan overzicht van wat er zoal mogelijk is en ‘te koop’ is. dat is een van de belangrijkste knelpunten. daarnaast is ook vaak onduidelijk wat juridisch kan en mag. geld, kennis en kunde ontbreken soms.

Lees het volledige verslag hier (PDF) (Thnx-2-Dick)