Aan de hand van moderne partoonherkenningstechnieken kunnen vaststellen dat twee handschriften vrijwel zeker van dezelfde auteur zijn, is één ding. Maar die constatering ook tegenover tegenover advocaten, rechters en verdachten ook kunnen onderbouwen is een heel ander probleem. Om die reden is in het kader van het ToKeN-programma dat recht en informatica met elkaar wil verbinden, gezocht naar methoden voor softwarematige handschriftvergelijking die meer aansluiten bij de wijze waarop mensen naar handschriften kijken. Leveren ook die betrouwbare matches op?

Het antwoord op die vraag is niet afkomstig van een wiskundige maar van Ralph Niels, van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Nijmegen, en het luidt ‘ja’. Op basis van een database met meerde handgeschreven teksten van 150 verschillende personen, onderzocht Niels de doelmatigheid van procedures die op basis van geautomatiseerde patroonherkenning de vormen van letters vergelijken. Dit in onderscheid met vergelijking op basis van globale tekstkenmerken.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids.nl