Gemeentelijke handhavers moeten een gelijkwaardige positie krijgen naast de politie. Zij dragen - net als andere partijen - bij aan een veilige en leefbare omgeving. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van Politie & Wetenschap naar het dagelijks werk van gemeentelijke handhavers. De onderzoekers troffen een werkvloer met handhavers met een veel meer gevarieerde achtergrond (ook hogeropgeleiden) dan in de grote steden met veel voormalige stadswachten en laagopgeleid personeel.

De praktijk die in de zes onderzochte gemeenten is aangetroffen staat soms ver af van het gangbare beeld van gemeentelijke handhavers. Hun achtergrond strookt lang niet altijd met het beeld van een werkeloze die in het handhavingswerk terecht kwam. Het etiket en soms het imago van 'stadswacht' is volgens het onderzoek verouderd en niet van toepassing op de werkzaamheden van de handhavers. 

De onderzoekers adviseren om boa’s vooral als overlastbestrijders in te zetten en de politie als criminaliteitsbestrijders. Met daarbij voor de boa’s kerntaken op het gebied van leefbaarheid: overlastbestrijding, criminaliteitspreventie en bestuurlijk toezicht in de vorm van handhaving en controle. 

Alles bij de bron; CCV