Er moet meer duidelijkheid komen over de bevoegdheden waarmee de politie online informatie mag verzamelen. Volgens het rapport ‘Politiewerk op het web‘, zijn de wettelijke bevoegdheden onduidelijk en kunnen taakverdeling en afstemming tussen organisatieonderdelen veel strakker.

Programmadirecteur Intelligence Reinder Doeleman zegt in een reactie dat online gegevensverzameling steeds belangrijker wordt en dat daarvoor ‘een helder (juridisch) kader’ nodig is.

Nu werkt de politie veelal op basis van artikel 3 Politiewet maar dat is heel algemeen en niet gericht op online informatievergaring. ‘Feitelijk wegen we steeds opnieuw af of iets wel of niet mag en wat proportioneel is, net als in het dagelijkse politiewerk’, aldus Doeleman. Online gegevensvergaring vraagt verder om meer specialistische expertise, zegt Saskia van Goor, programmamanager digitale (vak)ontwikkeling GGP.

Binnen de politie wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheid zijn om voor de openbare orde in online besloten groepen te kunnen kijken, zegt Doeleman. ‘De uitkomsten van dit onderzoek helpen daarbij’.

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace