Mijn beroep werd behandeld op een openbare zitting, die uiteindelijk bijna anderhalf uur geduurd heeft. Er waren ook enkele belangstellenden gekomen.

De rechters hadden zich goed voorbereid en wezen zelfs op een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, waar ikzelf en de advocaat van de gemeente nog niet mee bekend waren. Die uitspraak (C-137/05) komt erop neer dat de Europese verordening die biometrische kenmerken in reisdocumenten voorschrijft geldig is.
Dat betekent overigens niet dat de Nederlandse Paspoortwet en de manier waarop die wordt uitgevoerd in orde zijn. Daar moet de rechtbank zich nog steeds over buigen.

De rechtbank zal onder voorbehoud een uitspraak doen op woensdag 6 juli 2011 om 09:00 uur, maar de kans is vrij groot dat de rechtbank meer tijd nodig heeft en dat er pas op een latere datum uitspraak gedaan zal worden.

Lees de aankondiging van deze zaak hier  en hier staat de website vd eiser