Vorige week kreeg ik na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur eindelijk weer wat documenten binnen over de Haagse Pand Brigade – het ‘integrale handhavingteam’ dat bij een ‘gerede verdenking’ van velerlei aard een kijkje achter de voordeur komt nemen. Natuurlijk is weer een hoop zwart gemaakt, zoals namen van ambtenaren, bezochte adressen etc. Eén passage vond ik echter opvallend: het vastleggen van een huisbezoek op film of geluidsband.

...Deze vastlegging kan tot gevolg hebben dat medewerkers tegen hun uitdrukkelijke wil gefilmd worden, of dat de ontstane opnames tegen hun wil in openbaar worden gemaakt op wat voor manier dan ook. Dit kan ingrijpende persoonlijke gevolgen hebben voor de medewerkers die het huisbezoek afleggen. Deze situatie kan dan ook niet worden geaccepteerd, en daarom geldt in dit soort situaties de volgende werkwijze:...

....Een opmerkelijke gang van zaken, maar helaas niet uniek. Je krijgt inspecteurs – een publieke functie – over de vloer. Zonder twijfel is dat een inbreuk op jouw privacy. Dat kan gerechtvaardigd zijn, dat is een andere discussie. Dat neemt niet weg dat de inspecteurs ook bij jou binnen in een publieke hoedanigheid verkeren. Ze zullen zich eventuele audiovisuele aandacht dus moeten laten welgevallen.

Lees alles bij de bron; sargasso


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!