Opnames van vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten blijken technisch niet altijd te worden vernietigd. Uit onderzoek van een dvd waarop alle afgeluisterde gesprekken uit een strafzaak in Den Bosch staan, bleek vanochtend dat „vernietigde gesprekken” toch kunnen worden beluisterd. De gevolgen voor de Bossche zaak waren vanmiddag nog niet duidelijk. Eerdere strafzaken zijn stukgelopen op deze kwestie.

Volgens een expert in telefoontaps zijn de bestanden op een harde schijf niet overschreven en kunnen ze relatief makkelijk worden ‘teruggehaald’. Martien Kuylman, voormalig politieman en deskundige op het gebied van telefoontaps, onderzocht in opdracht van het hof in Den Bosch een zaak waarin 44 zogeheten geheimhoudersgesprekken zouden zijn vernietigd. Omdat iedere verdachte recht heeft op vertrouwelijk contact met een advocaat, moeten afgeluisterde gesprekken volgens een richtlijn van het Openbaar Ministerie „onverwijld” worden vernietigd. De afgelopen jaren is in een aantal strafzaken discussie ontstaan over de vernietiging van de vertrouwelijke gesprekken.

Aanvulling uit de zaterdag editie (21-03-09):

Luisteren naar telefoontaps uit de grijze map
Verwarring na niet-wissen gesprekken

Experts spreken elkaar tegen over het niet-wissen van gesprekken tussen verdachten en advocaten. Kan hierdoor weer een rechtszaak stuklopen?

Het begon allemaal met een grijze dossiermap die in 2007 opdook op de werkkamer van advocaat-generaal mevrouw mr. A.J. de Veer. Daarin zat een serie uitgewerkte tapverslagen van verdachten in de strafzaak Bosrank. Tot de vondst van de map was Bosrank een hennepzaak waarvan er tientallen per jaar worden behandeld. Maar al snel constateerde advocaat-generaal De Veer dat dit niet zo maar tapverslagen waren, maar verslagen van telefoongesprekken tussen de verdachten en hun advocaten uit 2005 en 2006. Het zijn zogeheten geheimhoudersgesprekken waarvan in de wet is vastgelegd dat ze „onverwijld” vernietigd moeten worden. Dat is dus niet gebeurd.

Een pijnlijk begin voor de behandeling van de zaak van een hoger beroep. Zeker gezien de uitlatingen van het Openbaar Ministerie bij de behandeling van de zaak: er bevinden zich in het dossier geen uitgewerkte telefoongesprekken tussen de raadslieden en hun cliënten. Volgens het proces-verbaal van de zitting verklaarde officier van justitie mr. J. P. van Vreeswijk het volgende: „Het beroepsgeheim van de raadsman in mij is heilig. Als er al tapgesprekken zijn uitgewerkt van gesprekken met de raadsman worden die meteen vernietigd. Fair play speelt voor mij een zeer belangrijke rol. Door het bevel vernietiging worden de gesprekken zowel fysiek als digitaal vernietigd.”

Lees verder...


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!