De Nederlandse politie mag de smartphone van een verdachte na inbeslagname niet meer zomaar doorzoeken. Dat is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

De smartphone is volgens het Hof een speciaal privéobject dat niet zomaar mag worden doorzocht: "De technische ontwikkelingen anno 2015 brengen met zich dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie."

De bevoegdheid om een smartphone te doorzoeken is volgens het Hof achterhaald, omdat de wet is opgesteld in een tijd dat de smartphone nog niet bestond. "De inbeslagname, het onderzoek aan de srnartphone en het lichten van gegevens van die smartphone door de politie op grond van artikel 94 Sv. vormen een inbreuk op de door artikel 8 EVRM verleende bescherming van de persoonlijke levenssfeer", aldus het Hof.

Volgens het Hof moet de politie het belang van het doorzoeken van een smartphone aantonen voordat het toestel wordt doorzocht.

Alles bij de bron; NU