De FIOD heeft in 2003 ten onrechte met veel machtsvertoon een inval gedaan in de woning van Ron Kowsoleea. De dienst had kunnen weten dat deze man al jaren slachtoffer is van identiteitsfraude. Dat schrijft de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een rapport dat vandaag is uitgekomen...

...Ron Kowsoleea (51) is een Nederlandse zakenman van Surinaamse afkomst die al sinds 1994 ten onrechte als crimineel te boek staat in allerlei informatiesystemen van de overheid....

...In zijn meest recente rapport spreekt de ombudsman zijn zorgen uit over het lot van mensen die slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude. Volgens Brenninkmeijer heeft de overheid onvoldoende oog voor de gevolgen voor de slachtoffers. „Identiteitsfraude is geen ‘administratief ongemak’, maar kan de betrokken persoon – en zijn directe omgeving – diep raken.”

Lees alles bij de bron; www.nrc.nl