Belgische politiemensen mogen binnenkort "patrouilleren" op het internet. De Privacycommissie heeft een gunstig advies verleend voor het wetsontwerp van de ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Dat bericht De Tijd. Nu riskeren agenten een procedurefout als ze informatie verzamelen via een anonieme account op Facebook of andere internetfora waar je je moet registreren.

Om de internetpatrouilles mogelijk te maken wordt de wet op het politieambt gewijzigd. De politie zal op het internet ook semipublieke plaatsen mogen "bezoeken, bestuderen en er kopieën van maken", ook als daar registratie voor nodig is via naam, adres, mail, kredietkaart... Om dat efficiënt te doen, zullen politiemensen niet meer moeten inloggen met hun eigen naam en gegevens. Als ze dat vandaag via een dekmantel willen doen, vallen ze al gauw onder de strikte regels voor undercoverwerk en bijzondere opsporingsmethoden.

Lees verder: HLN.be